آنچه که باید در مورد پیوند بدانیم!

پیوند - سناپالیز

پیوند زدن در باغداری های امروزی یک نوع نیاز اساسی بوده که بسیار رایج شده و مورد توجه باغداران قرار گرفته است. در گیاهانی که نمی توان آنها را با قلمه و یا پاجوش ازدیاد نمود، برای حفظ مشخصات خارجی و داخلی یعنی ژنتیکی پایه مادری، از پیوند استفاده میشود. به عبارت دیگر پیوند، تغییری در خواص ظاهری و یا باطنی پیوندک نمی دهد.
برخی ارقام مانند درختان هلو و شلیل به دلیل عمر کوتاه معمولا با پایه پیوندها، پیوند زده می شوند تا عمر طولانی تری داشته باشند.

اهمیت پیوند زدن در این است که ویژگی های خاص گیاه را بر گیاه جدید منتقل می کند؛ در واقع تاثیر مثبت این روش در تولید مثل گیاهان است.

معایب و محاسن پیوند

لازم به ذکر است که پیوند معایب و محاسن زیادی دارد. از معایب این روش می توان به این اشاره نمود که پیوند زدن همیشه خواسته اصلی را تامین نمی کند و قسمتی که پیوند انجام شده حجیم شده و تطابق پایه و پیوند به خوبی رعایت نمی شود.

از محاسن پیوند زنی می توان به حفظ ویژگی یک رقم و تغییر رقم درخت اشاره نمود. البته پیوند یک حسن بسیار خوبی دارد. این حسن موجب می شود به وسیله آن بیماری های ویروسی را به خوبی تشخیص داد و بخش های آسیب دیده را ترمیم نمود. باید اشاره کرد که پیوند موجب می شود درختان کهن و مسن، جوان تر شده و باردهی مطلوب را آغاز کنند.

پیوند زدن - سناپالیز

به چه علت درختان را پیوند میزنیم؟!

  • تبدیل واریته های قدیمی به واریته های جدید
  • سرعت بخشیدن به میوه دهی
  • اصلاح باغ ها
  • استفاده از ریشه های مقاوم در برابر شرایط نامساعد
  • جنبه های تنشی پیوند
  • ترمیم بخش های آسیب دیده
  • استفاده از ریشه های مقاوم در برابر آفات و بیماری ها
  • استفاده از پایه های کوتاه کننده
  • استفاده از پایه های مقاوم برای جلوگیری از یخ زدن ریشه ها

پیوند در درختان جوان و مسن

پیوند در درختان مسن به این دلیل انجام می‌گیرد که قسمت هوایی آن ها از بین رفته و یا فرسوده شده‌اند ولی ریشه آن ها قوی و فعال است؛ پس می توان آن درخت را به وسیله پیوند جوان کرد و این عمل را نسبت به نوع درخت تا حداکثر 5 مرتبه تکرار نمود.
در درختان مسن ضعیف که مقدار ریشه در آنها کم بوده و یا طبیعاتا قادر به جذب شیره خام به اندازه کافی نمی باشند، با پیوند کردن شاخه ریشه داری به تنه آن کمبود شیره خام را جبران کرده و قسمت هوایی چنین درختی قوی می گردد.

اگر پایه جوان باشد پس از قطع انتهای آن در محلی که پیوندک باید نصب شود، با چاقوی پیوندزنی پوست پایه را از چوب جدا می نمایند، به نحوی که پوست شکاف نخورد. این امر در پایه های جوان که پوست آنها نازک می باشد و نرمی خود را از دست نداده اند ممکن است ولی در پایه های کهن که پوست درخت چوب پنبه ای شده و سفت شده این طرز عمل مقدور نیست.

بهترین زمان پیوند درخت کی است؟!

زمان ایده آل برای پیوند درخت، به نوع گیاه بستگی دارد اما اواخر زمستان و اوایل بهار بهترین زمان برای اکثر گیاهان است. در فصل بهار پس از بیدار شدن پایه و قبل از آنکه شدت جریان شیره نباتی زیاد شود و یا آنکه سرمای اول بهار مانع فعالیت سلولهای قسمت هوایی گیاه گردد، بهتر است پیوند ایجاد شود .

دومین زمان مناسب برای پیوند زدن، در فصل پاییز است. پیوند در فصل تابستان توصیه نمی شود و علت آن هم گرمای بیش از حد هواست که به درخت و ریشه آن فشار وارد می کند.

انواع پیوند درختان

پیوند سپری

در این پیوند از یک جوانه استفاده می شود. این جوانه به شکل دلخواه در جهت طول ساقه در قسمت زیر پوست جای می گیرد.

پیوند لوله ای

روش های پیوند زدن درختان بسیار متنوع است. یکی از این روش ها پیوند لوله می باشد. این پیوند به شکل لوله ای از پوست درخت جدا شده و دارای یک جوانه می باشد. طول در نظر گرفته برای این جوانه حدود یک تا ۲ سانتی متر است. برای این پیوند باید قسمت تحتانی پایه را برش داده و پوست آن را جدا کنید. این پوست باید تا محل قرار گیری پیوندک جدا شود. پیوند از سمت بالا بر روی پایه قرار می گیرد. پیوندک و پایه به قدری بر روی یکدیگر لغزانده می شوند که لایه های زایشی آن ها بر روی یکدیگر قرار بگیرند. پیوند زدن درخت به شیوه لوله ای برای درختانی که کمتر از یک سانتی متر قطر دارند، استفاده می شود. در این پیوند، پیوندک و پایه دارای قطر یکسان می باشند. اگر پایه و پیوندک قطر یکسان نداشته باشند، از روش پیوند حلقوی استفاده می شود.

پیوند قاشی

از این روش زمانی که پیوندک و پایه هر دو در وضعیت استراحت قرار دارند و درخت پوست دهی ندارد، استفاده می شود. در پیوند قاشی ابتدا پایه را به صورت عمود بر زمین نگه می داریم. سپس برشی به طول ۲ سانتی متر در تنه پایه ایجاد کرده به صورتی که برش زده شده موازی با سطح زمین باشد. در مرحله بعد در حدود دو و نیم سانتیمتر بالاتر از برش اول برشی دیگر اما این بار به صورت معرب و رو به پایین می زنیم. به طوری که هر دو برش در وسط تنه پایه به همدیگر برسند و گودی کوه مانند در بدنه پایه ایجاد شود. برای موفق بودن پیوند زنی درخت از یک پلاستیک در محل پیوند استفاده می شود. این پلاستیک برای حفظ رطوبت محل پیوند ضروری است.

پیوند مجاورتی

در طبیعت به وفور یافت می گردد. در این پیوند نیازی به وجود انسان نیست. زمانی که دو درخت در سایش با یکدیگر واقع می شوند، پوست میان آن ها خورده می شود. این موضوع جوش خوردن دو طبقه زایشی در درختان مجاور را فراهم می آورد. زمانی که پیوندهای دیگر برای درخت امکان پذیر نباشد، از روش مجاورتی پیوند زدن درخت کمک گرفته می شود.

پیوند مجاورتی - سناپالیز

پیوند رو لپه و زیر لپه

برای پیوند گردو از روش پیوند رولپه استفاده می شود. ابتدا جوانه زنی انجام می گیرد. در رو لپه ای برش از پایه انجام شده و یک بریدگی با عمق ۲ تا ۳ سانتی متر در آن زده می شود. برای پیوندک از سرشاخه گردو استفاده می شود. این سرشاخه یک ساله باید دارای سه جوانه باشد. قسمت بریده شده پیوندک در پایه جای می گیرد. محل اتصال با یک پلاستیک بسته می شود.

پیوند پلی یا تعمیری

زمانی که بخشی از تنه یا شاخه درخت آسیب دیده باشد میتوان از پیوند پلی استفاده کرد. این پیوند در اوایل بهار قابل انجام بوده و برای ترمیم نواحی آسیب دیده درختان مورد اهمیت می باشد. برای این پیوند شاخه هایی با قطر تقریبی یک تا ۲ سانتی متری به کار می رود. این شاخه ها باید در زمان استراحت تهیه شوند و در محلی سرد ذخیره گردند. پوست صدمه دیده را حذف نمایید.

پیوند اسکنه

از کهن ترین روش های پیوند زنی درخت بوده و باغداران از این روش استفاده می کنند. پایه از تنه درخت، شاخه های اصلی یا طوقه برش داده می شود. آن گاه برشی در قطر پایه شکل می گیرد. این بریدگی با عمق تقریبی ۲ تا ۵ سانتی متر زده می شود. پیوندک نیز با طول ۱۲ تا ۲۰ سانتی متر از شاخه جدا شده و در قسمت پایینی آن یک برش به شکل اریب دیده می شود.

پیوند اسکنه - سناپالیز

پیوند زینی

به پیوند اسکنه بسیار شباهت دارد. در این روش بر خلاف اسکنه، شکاف بر روی پیوندک انجام می گیرد. دو سمت پایه به شکل اریب برش داده می شود و آن گاه پیوندک بر روی آن جای می گیرد. برای این پیوند نیز از پیوندک و پایه با قطر یکسان استفاده می شود. بهتر است پیوندک با جوانه انتهایی در این پیوند به کار گرفته شود.

پیوند تاجی

در این روش نیز پیوندک در قسمت زیر پوست پایه جای می گیرد. این پیوند در حداقل زمان ممکن نتیجه خواهد داد. در تمام شاخه ها با قطرهای ضخیم یا نازک قابل انجام می باشد. برای جای گذاری پیوندک در پایه، پوست پایه کنار زده می شود. این پیوند معمولاً در اوایل فصل بهار انجام می گیرد و در اواخر فصل کمتر توصیه می شود.

پیوند نیمانیم

این نوع پیوند در سه حالت ساده، پاشنه دار و زبانه دار دیده می شود. برای شاخه های باریک و نازک با قطر 1.5 تا 2.5 سانتی متر کاربرد دارد. برای انجام این پیوند باید پیوندک و پایه هم قطر را انتخاب کنید. در پیوند نیمانیم ، پایه و پیوندک باید قطر یکسانی داشته باشند. این نوع پیوند دارای دو نوع ساده و زبانه ای است.

جهت دریافت مشاوره رایگان و خرید ادوات پیوند با کیفیت با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ