نمایش 1–24 از 25 نتیجه

نهال

نهال­‌ها معمولاً به سه صورت در اختیار باغبانان قرار می­‌گیرند: نهال ریشه عریان، نهال گلدانی و نهال گونیپیچ. نهال ریشه عریان را می­‌توان در اواخر زمستان و یا اوایل بهار قبل از بیدار شدن درخت، از نهالستان­‌ها و مراکز فروش نهال تهیه و کشت را انجام داد. نهال گلدانی را در تمام طول سال می­‌توان انتقال داد و در محل مورد نظر کشت نمود. نهال­‌های گلدانی حساسیت نسبتاً زیادی دارند و باید در عملیات کاشت و مواد غذایی مورد نظر دقت نمود.
مطالعه ادامه راهنما

معمولاً بعضی از نهال درخت­‌ها و درختچه­‌ها را وقتی که از زمین نهالستان برای انتقال به محل اصلی بیرون می­‌آورند به سبب حساسیتی که دارند و احتمال خشک شدن آنها در فاصله بیرون آوردن از نهالستان و کشت، به هنگام کندن از بستر خزانه­‌ها همراه با خاک اطراف ریشه آن بیرون می­‌آورند و ریشه­‌ها را بدون آنکه صدمه ببینند همراه مقداری خاک داخل گونی پیچیده و محکم با نخ می­‌بندند و برای جلوگیری از خشک شدن داخل گونی، مرتباً کمی آب به گونی می­‌پاشند. یک نهال خوب باید ریشه فراوانی داشته باشد، ساقه آن مستقیم و بدون انشعاب باشد، تاج آن طبیعی و انشعاب داشته باشد، پوسته نهال باید شاداب و آبدار باشد، در نهال­‌هایی که همیشه سبز هستند رنگ برگ­‌ها باید سبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد، همچنین آثار ضعف و پژمردگی در برگ­‌ها دیده نشود. ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشد و بریدگی و شکستگی آن بسیار کم باشد، همچنین باید توجه داشته باشید که اعضای مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بیماری به دور باشد.
9%
200,000 ریال
90,000 ریال120,000 ریال
9%
300,000 ریال
9%
300,000 ریال
9%
350,000 ریال
60,000 ریال100,000 ریال
9%
150,000 ریال
150,000 ریال250,000 ریال
80,000 ریال120,000 ریال
120,000 ریال250,000 ریال
70,000 ریال100,000 ریال
9%
150,000 ریال
9%
200,000 ریال
9%
400,000 ریال
9%
250,000 ریال
9%
150,000 ریال650,000 ریال
25,000 ریال80,000 ریال
90,000 ریال120,000 ریال
120,000 ریال250,000 ریال
80,000 ریال300,000 ریال
80,000 ریال300,000 ریال