نمایش 1–24 از 25 نتیجه

نهال

نهال­‌ها معمولاً به سه صورت در اختیار باغبانان قرار می­‌گیرند: نهال ریشه عریان، نهال گلدانی و نهال گونیپیچ. نهال ریشه عریان را می­‌توان در اواخر زمستان و یا اوایل بهار قبل از بیدار شدن درخت، از نهالستان­‌ها و مراکز فروش نهال تهیه و کشت را انجام داد. نهال گلدانی را در تمام طول سال می­‌توان انتقال داد و در محل مورد نظر کشت نمود. نهال­‌های گلدانی حساسیت نسبتاً زیادی دارند و باید در عملیات کاشت و مواد غذایی مورد نظر دقت نمود.
مطالعه ادامه راهنما

معمولاً بعضی از نهال درخت­‌ها و درختچه­‌ها را وقتی که از زمین نهالستان برای انتقال به محل اصلی بیرون می­‌آورند به سبب حساسیتی که دارند و احتمال خشک شدن آنها در فاصله بیرون آوردن از نهالستان و کشت، به هنگام کندن از بستر خزانه­‌ها همراه با خاک اطراف ریشه آن بیرون می­‌آورند و ریشه­‌ها را بدون آنکه صدمه ببینند همراه مقداری خاک داخل گونی پیچیده و محکم با نخ می­‌بندند و برای جلوگیری از خشک شدن داخل گونی، مرتباً کمی آب به گونی می­‌پاشند. یک نهال خوب باید ریشه فراوانی داشته باشد، ساقه آن مستقیم و بدون انشعاب باشد، تاج آن طبیعی و انشعاب داشته باشد، پوسته نهال باید شاداب و آبدار باشد، در نهال­‌هایی که همیشه سبز هستند رنگ برگ­‌ها باید سبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد، همچنین آثار ضعف و پژمردگی در برگ­‌ها دیده نشود. ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشد و بریدگی و شکستگی آن بسیار کم باشد، همچنین باید توجه داشته باشید که اعضای مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بیماری به دور باشد.
90,000 ریال120,000 ریال
60,000 ریال100,000 ریال
150,000 ریال250,000 ریال
80,000 ریال120,000 ریال
120,000 ریال250,000 ریال
70,000 ریال100,000 ریال
150,000 ریال715,000 ریال
25,000 ریال80,000 ریال
90,000 ریال120,000 ریال
120,000 ریال250,000 ریال
80,000 ریال300,000 ریال
80,000 ریال300,000 ریال
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ