نمایش 1–24 از 25 نتیجه

نهال

نهال­‌ها معمولاً به سه صورت در اختیار باغبانان قرار می­‌گیرند: نهال ریشه عریان، نهال گلدانی و نهال گونیپیچ. نهال ریشه عریان را می­‌توان در اواخر زمستان و یا اوایل بهار قبل از بیدار شدن درخت، از نهالستان­‌ها و مراکز فروش نهال تهیه و کشت را انجام داد. نهال گلدانی را در تمام طول سال می­‌توان انتقال داد و در محل مورد نظر کشت نمود. نهال­‌های گلدانی حساسیت نسبتاً زیادی دارند و باید در عملیات کاشت و مواد غذایی مورد نظر دقت نمود.
مطالعه ادامه راهنما

9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
220,000 ریال 200,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
90,000 ریال120,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
330,000 ریال 300,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
330,000 ریال 300,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
385,000 ریال 350,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
60,000 ریال100,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
165,000 ریال 150,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
66,000 ریال 60,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
150,000 ریال250,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
150,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
80,000 ریال120,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
120,000 ریال250,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
70,000 ریال100,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
165,000 ریال 150,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
220,000 ریال 200,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
440,000 ریال 400,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
275,000 ریال 250,000 ریال
9%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
150,000 ریال650,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
25,000 ریال80,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
90,000 ریال120,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
120,000 ریال250,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
80,000 ریال300,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
80,000 ریال300,000 ریال