نمایش دادن همه 24 نتیجه

نهال

نهال­‌ها معمولاً به سه صورت در اختیار باغبانان قرار می­‌گیرند: نهال ریشه عریان، نهال گلدانی و نهال گونیپیچ. نهال ریشه عریان را می­‌توان در اواخر زمستان و یا اوایل بهار قبل از بیدار شدن درخت، از نهالستان­‌ها و مراکز فروش نهال تهیه و کشت را انجام داد. نهال گلدانی را در تمام طول سال می­‌توان انتقال داد و در محل مورد نظر کشت نمود. نهال­‌های گلدانی حساسیت نسبتاً زیادی دارند و باید در عملیات کاشت و مواد غذایی مورد نظر دقت نمود.
مطالعه ادامه راهنما