کود کاوان ۲ (۲۵ کیلویی)

1,875,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 3

مصرف این کود منجر به موارد زیر میشود:

  •  ماده آلی خاک را افزایش میدهد.
  • افزایش کارآیی سیستم ریشه‌ای
  • سبب تقویت رشد گیاه میشود.
  • کیفیت و باروری محصول را افزایش میدهد.

 

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ