کود هیومیک اسید گرانوله (۲۵ کیلویی)

761,875 ریال 723,700 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 200

درصد عناصر

اسید هیومیک 40% ، مواد آلی 25%