کود هیومیک اسید گرانوله (۲۵ کیلویی)

8,850,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 200

از ویژگی های کود هیومیک اسید گرانوله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • باعث افزایش کیفیت و کمیت محصولات، جوانه و بزرگ شدن میوه می شود
  • فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک را افزایش می دهد
  • قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغذیرا دارا می باشد
  • مقاومت گیاه به شوری و کم آبی را افزایش می دهد

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ