کود کامل ۳۴-۵۲-۰ پودری N.P.K

13,640,000 ریال

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ