کود هیومیک اسید پودری

2,880,000 ریال3,800,000 ریال

از ویژگی های کود هیومیک اسید پودری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • باعث افزایش کیفیت و کمیت محصولات، جوانه و بزرگ شدن میوه می شود.
  • فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک را افزایش می دهد.
  • قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغذی را دارا می باشد.
  • مقاومت گیاه به شوری و کم آبی را افزایش می دهد.
  • جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاده همزمان با آنها را افزایش می دهد.

 

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ