کود کامل ۱۳-۳۰-۱۲ پودری (۱۰ کیلویی) N.P.K (دی فسفات پتاسیم)

8,550,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 1
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ