کود کامل ۱۳-۳۰-۱۲ پودری (۱۰ کیلویی) N.P.K (دی فسفات پتاسیم)

17,900,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 1
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ