اسپلیت

5,750 ریال814,000 ریال

این قطعه وظیفه نگهداشتن لوله را به عهده دارد و از بیرون زدن آن از بدنه جلوگیری می‌کند. مواد آن از جنس پلی استال می‌باشد که ترموپلاستیکی سخت است که در بسیاری از موارد جایگزین فلز می‌گردد و در گروه پلاستیک‌های مهندسی است.

این نوع مواد نیز کاملا به مواد شیمیایی اعم از بازها و اسیدها مقاوم و در برابر تنش‌های فیزیکی پایدار است.

پاک کردن