مانومتر صفحه ۶ سانت روغنی عمودی ۶ بار – instrumate

759,000 ریال

یکی از ابزارهایی که برای اندازه گیری فشار سیال بکار می رود، مانومتر (فشار سنج روغنی) می باشد. مانومترهای 6 بار و 10 بار جهت استفاده در شبکه سیستم های آبیاری تحت فشار بکار می روند.

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ