کود هیومیک اسید پودری (۱ کیلویی)

1,210,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 2

این کود حاوی 60 % هیومیک اسید می‌باشد و دارای فولویک اسید و پتاسیم محلول در آب است. مقدار مصرف هیومیک اسید کاوان برای باغات؛ 5-3 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری و برای مزارع و گلخانه  2-3 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری می‌باشد.