کود مایع کلات شده مخصوص برنج و غلات (۱ لیتری)

1,500,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 6

این کود دارای فواید و پوئن‌های زیر می‌باشد:

  • سنبله‌های فشرده با دانه‌های درشت تولید می‌کند.
  • مواد پروتئینی در غلات و تعداد گل‌های بارور افزایش می‌یابد.
  • مقاومت گیاه به ورس بدلیل وجود درصد بالای پتاسیم و نسبت به سرمازدگی بیشتر می‌گردد.
  • افزایش طول خوشه و تعداد دانه
  • افزایش وزن هزار دانه