کود مایع کلات شده مخصوص انگور (۱ لیتری)

3,520,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 6

این کود حاوی عناصر غذایی ماکرو و میکرو بوده و فواید زیر را به ارمغان می‌آورد:

  • شامل کمپلکسی از عناصر مورد نیاز انگور جهت افزایش سبزینگی برگ می‌باشد.
  • افزایش گل دهی
  • انگور را نسبت به تنش‌های محیطی مقاوم می‌سازد.
  • وزن خوشه انگور و وزن خشک حبه را افزایش می‌دهد.
  • آبدار شدن و پر شدن حبه
  • بهبود طعم و رنگ
  • مرغوبیت و درشت شدن محصول و در نهایت بازار پسندی بیشتر می‌گردد.
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ