کود زیستی فسفوفیکا (۱ لیتری)

1,000,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 6

کود زیستی فسفوفیکا، حاوی باکتری های حل کننده فسفات است که باعث تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول در خاک شده و در نتیجه امکان جذب این عنصر را برای گیاهان فراهم می‌کند. از مزایای این محصول فوق العاده، میتوان موارد زیر را نام برد:

  • جایگزین حداقل 70 درصد کود شیمیایی فسفاته (سیاه) می‌باشد.
  • خطرات زیست محیطی مصرف کودهای شیمیایی را کاهش می‌دهد.
  • باعث تولید محصولات سالم و ارگانیک می‌شود.
  • مقرون به صرفه بوده و هزینه تهیه کود شیمیایی فسفاته را می‌کاهد.
  • عملکرد محصولات زراعی و باغی افزایش می‌یابد.
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ