کود مایع فیتوآمین

4,240,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 12
  • مقاومت عمومی گیاه را افزایش می‌دهد.
  • تحریک فرآیندهای متابولیکی
  • دفاع و مقاومت گیاه به بیماری را افزایش می‌دهد.
  • غنچه را مقاوم ساخته و عملکرد را افزایش می‌دهد.
  • افزایش تشکیل ریشه و کیفیت برگ

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ