شیر هوا روزنه بزرگ PN10 مهاب آب ایرانیان

28,200,000 ریال100,000,000 ریال

این شیر هوا به منظور خارج کردن هوای زیاد در هنگام پر کردن خطوط لوله خالی و یا داخل کردن هوای زیاد برای تخلیه خط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. دیگر کاربرد مهم این شیرها مقابله با پدیده ضربه قوچ می باشد. شیر هوای روزنه بزرگ دارای بخش های متفاوتی است که در تعیین کیفیت آن تاثیر بسزایی دارد از جمله نوع آب بندی و جنس شناور مورد استفاده.

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ