تریلی دوچرخ مسقف ۳/۵ تن مخصوص انبار کاه

1,019,150,000 ریال

تریلی دو چرخ وِِیژه انبار کاه که به صورت مسقف بوده و قابلیت کشوئی ویژه ای دارد که آن را متمایز می کند. یکی از مشکلات اساسی تریلی های دو چرخ در هنگام حمل کاه از انبار، سبکی کاه و پخش آن از روی تریلی دو چرخ می باشد. در تریلی دوچرخ مسقف ۳/۵ تن این مشکل با مسقف بودن آن حل شده است و علاوه بر آن که از آسیب های محیطی در امان می باشد کار و روال آن سریعتر و ایمن تر انجام می گیرد. در تریلی دو چرخ مسقف خطر آتش سوزی و همچنین خطرات ناشی از بارندگی به حداقل می رسد.

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ