کود مایع کلسیم فورت اس سی (۱ لیتری)

4,120,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 12

از جمله فواید کود مایع کلسیم فورت اس سی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • باعث افزایش ذخیره غذایی برگ می شود.
  • کلسیم مورد نیاز گیاه را تأمین می کند.
  • مقاومت دیواره سلولی در گیاه و استحکام بافت میوه را افزایش می دهد.
  • باعث پیشگیری از پوسیدگی گلگاه میوه می شود.
  • ماندگاری محصول را افزایش می دهد.

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ