کود کاوان ۷ – کود میکرو کلات (۱ کیلویی)

2,350,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 3

مصرف کود کاوان 7 مزایای زیادی از جمله موارد زیر را به دنبال دارد:

  • تأثیرگذاری فوق العاده بر صفات کمی و کیفی محصول
  •  آنزیم‌های گیاهی را فعال میسازد.
  • مقاومت جوانه‌ها نسبت به سرمای زمستانه و بهاره را افزایش میدهد.
  • تقویت و حفظ جوانه‌ها
  • رفع کم‌برگی و ریزبرگی و رشد نامطلوب سرشاخه‌ها وبرگ‌ها

 

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ