کود مرغی گرانوله

611,800 ریال665,000 ریال

ویژگی های محصول کارخانه نانوسیز:

قابل استفاده با تمام دستگاه های کود پاش، استریل شده با دما و بخار، عاری از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماریزا، افزایش ماده آلی خاک، افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک

درصد عناصر

گوگرد

ازت کل فسفر(P2O5) پتاسیم(K2O)
5% 5% 2%

3%

 و همچنین حاوی عناصر ریز مغذی مس،منگنز،آهن و روی

زمان و نحوه مصرف:

با دست و یا به صورت مکانیکی با دستگاه کودپاش را میتوان پخش نمود.در عمق 2 تا 5 سانتی متر خاک توصیه می‌شود.

بهترین زمان مصرف برای گیاهان زراعی قبل از کشت،برای گیاهان باغی اواسط زمستان تا اوایل بهار،برای سبزیجات و صیفی جات قبل از کشت و در گیاهان زینتی در هر زمان قابل استفاده می‌باشد.

دوره مصرف

میزان مصرف کود کشت(گیاه)

بهار تا پاییز

1200-800 کیلوگرم درهکتار سبزیجات و صیفی جات
 

زمستان و بهار

 

1400-1200 کیلوگرم درهکتار

درختان میوه (مرکبات،سیب،انار،پسته،انگور،هلو،گیلاس،زیتون،بادام و …)

بهار

200 گرم در متر مربع

گیاهان زینتی

پاییز یا بهار

1000-1500 کیلوگرم درهکتار

جنگل کاری

تمامی فصول

20 تا 30 گرم برای هر گلدان

تهیه خاک گلدان متوسط

زمستان و بهار 1000-1500 کیلوگرم درهکتار

چمن

       در زمان رشد گیاه خاک ضعیف: 1000-1500 کیلوگرم درهکتار

خاک خوب: 800-1100 کیلوگرم درهکتار

ترمیم و احیاءخاک

 

 

پاک کردن