کود هیومیک مایع کاوان – هومی میکس (۲۰ لیتری)

4,800,000 ریال

هیومیک مایع کاوان حاوی هیومیک اسید و فولویک اسید و پتاسیم و… می‌باشد و در گالن‌های 20 لیتری موجود است. این کود به اصلاح ساختار فیزیکی خاک کمک کرده و سبب افزایش مقاومت در شرایط نامساعد محیطی نظیر خاک شور، کم آبی و سرما، افزایش قدرت ریشه زایی گیاهان و درختان می‌شود.

میزان مصرف: باغات و زراعت 10 لیتر در هکتار. تکرار دو مرتبه در طول فصل رشد همراه با آب آبیاری

گلخانه و گل‌های زینتی: 5-3 در هکتار. تکرار سه الی چهار مرتبه در طول فصل رشد همراه با آب آبیاری