گوگرد محلول‌پاشی کاوان (۴ لیتری)

1,440,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 2

کود گوگرد محلول‌پاشی کاوان در گالن‌های  4 لیتری مجود است. از طرفی دارای مزایای زیر می‌باشد:

مؤثر در کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، افزایش سبزینگی برگ، تأثیر زیاد در رشد و تغذیه بهتر گیاه، مؤثر در کیفیت محصول، کاربرد بسیار آسان نسبت به گوگرد پودری، دارای خاصیت اصلاح کنندگی  برای خاک‌های قلیایی

 استفاده به صورت محلول پاشی ۲ لیتر در هزار لیتر آب

استفاده به صورت خاکی؛ همراه با آب آبیاری ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار

قابل استفاده در محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای