کود کاوان ۱۴ – کود کاوان پتاس (۲۰ کیلویی)

4,400,000 ریال

کود پتاس بالا که حاوی 50% پتاسیم قابل جذب و 46% گوگرد محلول، کود پودری با حلالیت و قابلیت جذب بالا می‌باشد. از مزایای این ترکیب افزایش مقاومت گیاه در برابر امراض، سرما و خشکی می‌باشد. این کود کاملاً در اختیار گیاه بوده و از هر گونه تثبیت و هدرروی آن جلوگیری می‌شود. استفاده از این کود در محصول پسته موجب افزایش اونس، خندانی و کاهش پوکی می‌شود و در سایر محصولات کشاورزی افزایش عملکرد را شاهد هستیم. همچنین این کود دارای ویژگی‌های مدیریت آب در گیاهان و کنترل بهینه مصرف آب توسط گیاه، افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات، بیماریها و استرسهای محیطی، افزایش کیفیت و بهره وری محصول، باز و بسته شدن به موقع روزنه‌ها و جلوگیری از هدر رفت آب در گیاه می‌باشد.

این کود در کیسه های 15 کیلوگرمی بسته بندی می‌شود که در زمان رشد و توسعه میوه و پرشدن مغز بسیار کارساز خواهد بود.

دستورالعمل مصرف همراه با آب آبیاری: باغات 150-100 کیلورم در هکتار، زراعت 50-20 کیلوگرم در هکتار و قابل استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار