کود کاوان ۹ – کود کلات کلسیم (۱ کیلویی)

1,590,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 4

از فواید مصرف کود کاوان 9 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کلسیم گیاهان را از طریق محلول پاشی تامین میکند.
  • افزایش کیفیت میوه
  • افزایش استحکام دیواره سلولی
  • افزایش دوره انبار داری محصول
  • مناسب محلول پاشی زمان تورم جوانه‌ها است.
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ