کود کامل ۴۸-۸-۰ پودری N.P.K

25,320,000 ریال

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ