کود گوگرد مایع

1,200,000 ریال14,500,000 ریال

استفاده از گوگرد مایع مزایایی زیادی همچون موارد زیر را به دنبال دارد:

  • کیفیت و کمیت محصول را بهبود می‌بخشد.
  • آفات و بیماری ها را با محلول پاشی کنترل می‌کند.
  • اصلاح و کاهش PH خاک با مصرف آب آبیاری
  • دور کردن آفات
  • قابلیت استفاده جهت محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای

 

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ