کود سروند D فرتی نرس (۲۰ لیتری)

3,000,000 ریال 2,850,000 ریال

محلول رفع گرفتگی سیستم های آبیاری قطره ای

ویژگی های محصول:

رفع گرفتگی رسوبات معدنی و آلی

از بین بردن جلبک ها، قارچ ها و باکتری ها

بدون صدمه به گیاه و سیستم های آبیاری

بهبود رشد گیاه

دستور مصرف:

این محصول جهت رفع گرفتگی قطره چکان ها، لوله های نواری و لایه برداری از لوله های رسوب دار بر اساس آخرین فناوری و بدون ایجاد اشکال جهت گیاهان طراحی گردیده است.

دبی آب بعد از تانک کود

(لیتر بر ثانیه)

میزان مصرف در تانک کود (لیتر)

مدت زمان آبیاری با محلول

4

10

15 دقیقه

8

20

15 دقیقه

10

25

15 دقیقه

 

با توجه به دبی آب بعد از تانک تغذیه، محلول طبق جدول بالا استفاده گردد.

هرگالن 20 لیتری برای 5000 لیتر آب و در زمان 15 دقیقه

در صورتی که از قطره چکان های 4 لیتر در ساعت (قطره چکان خطی) استفاده می نمائید هر گالن برای 5000 عدد قطره چکان به مدت 15 دقیقه استفاده گردد.

*به هیچ عنوان بدون دستکش،عینک و ماسک استفاده نگردد.